Språkets utvikling følger et mønster for alle barn. Selv om det finnes noen nyanser mellom kulturer, kommer lydene på alle verdens barn i samme rekkefølge. Dette henger selvsagt sammen med den fysiske og motoriske modningen og utviklingen, etterhvert som barnet blir bevisst og får kontroll over ulike muskelgrupper. Forskere har konkludert med at hva vi eksponeres for og hvilke stimuli vi utsettes for har en sterk påvirkning på språkutviklingen. Barn som blir lest for tidlig og ofte utvikler et større ordforråd og et forsprang i språkferdigheter, som henger ved faktisk helt opp til studietiden.

Forskerne har ikke kunnet påvise noen sammenheng mellom tidlig tale og intelligens. Det vi vet er at en tidlig utvikling av språket gir et forsprang i det å kommunisere med andre og å lære av andre. Vi vet også at de som behersker språket tidlig, også stiller sterkere når det gjelder sosiale ferdigheter.

Babyen har to typer ordforråd, den passive som består av tolkning av lyder han hører, og den aktive, de lydene han selv lager for å kommunisere med andre. Det passive ordforrådet utvikles først og er mye større enn det aktive de første årene, dvs babyen forstår langt mer enn den han selv kan uttrykke. Før den såkate vukabularsporten starter ved 2-3-årsalder, kan gapet på passivt og aktivt ordforråd være så stort som mange hundre ord.

2 måneder : De første komtrollerte lyder aaah og åhh
3 måneder : Vokallyder
5 måneder : Da, ma, b, f, v
6 måneder : Begynner å forstå ord
9 måneder : Kombinerer ulike stavelser av de lydene som hun kan
11 måneder: De første ordene kan komme – blir det ma-ma eller da-da /pa-pa?
15 måneder: Bruker kanskje 5-6 ord, men forstår hundrevis
20 måneder: De første to-ords-ytringer
24 måneder: Begynner å sette sammen setninger av 3-4 ord, forstår over
300 ord, begynner å stille spørsmål
27 måneder: Begynner å bøye verb og bruke flertallsform på  substantiver

 

Husk at alderen er indikativ, her kan det være store individuelle forskjeller. Det er rekkefølgen som oftest følger et mønster, mens hvem som er tidlig eller sent ute med å krabbe eller si sitt første ord er avhengig av barnets lynne og personlighet.

Uansett er det morsomt å følge med på utviklingen, og husk å notere hva som er ditt barns første ord og når de kom. Lykke til!

Les også: Slik lærer barnet ditt å telle

Les også: Dette er norske barns første ord!

Les også: Derfor er det viktig å lese for babyen din

Anbefalte bøker som støtter språkutviklingen de første årene