Å lære å telle er ikke gjort på 1-2-3!

Det er avdekket i en undersøkelse at norske barn lærer å telle mye senere enn andre barn. Men hva skal egentlig til for å lære å telle? Barn kan lære seg de første telleordene som en del av sitt aller første ordforråd, men tallene begrenser seg i begynnelsen gjerne til en, to og mange.

I tidlig telle-fase benyttes gjerne ordene som pronomen, og ikke som tall. Litt senere har barnet lært av dere voksne, eller eldre søsken, at man bruker pekefingeren når man sier en, to, tre.. Tilsynelatende pågår telling, men barnet ditt er inne i sin imiterings-periode, og gjennomfører seansen slik hun oppfatter at du gjør det når du teller. Men hva gjenstår for å kunne beherske tellingen på egenhånd?

Tellingens 5 prinsipper

Forskerne Gelman og Gallistel Stel har identifisert i alt 5 regler eller prinsipper barn må ha innsikt i for å kunne telle:

  1. En-til-en-prinsippet som sier at hvert objekt som skal telles bare skal knyttes til ett unikt telleord
  2. Stabil rekkefølge-prinsippet som sier at telleordene alltid må brukes i en fast rekkefølge
  3. Kardinalitetsprinsippet som sier at det telleordet en sier når en peker på det siste objektet, representerer antallet til hele mengden
  4. Vilkårlig rekkefølge-prinsippet som sier at en kan telle objektene i en vilkårlig rekkefølge så lenge en-til-en-prinsippet følges
  5. Abstraksjonsprinsippet som sier at ulike typer objekter kan telles samtidig (telle antall elefanter og mus sammen for å finne antall dyr)

Et barn som behersker alle disse prinsippene, er fullt utlært i ren telling. Hun vil være i stand til å svare riktig på spørsmålet om «hvor mange blyanter ligger foran deg på bordet?»

Når kan barnet telle?

Ut fra flere forskeres studier kan man anta at barn fra 18-måneders alder kan begynne å forstå noen av prinsippene bak telling. Ved 18-måneders alder kan barnet være modent for å følge deg og pekefingeren når du teller og peker. Etter mange gjentagelser kan barnet kanskje klare å si telleordene og flytte pekefingeren rundt, men i begynnelsen mest tilfeldig… Telleferdighetene utvikler seg over de neste 2-4 år, frem til koden er knekket rundt femårsalderen. Prinsippene er på plass og tellingen sitter da kanskje bra mellom 1 og 10, men å lære navnet på alle tallene over 10, det kommer etterhvert.

 

Bøker som lærer barnet ditt å telle:

Tall, barnebok 0-3 år, lær å telle
Tall, kr. 219
På havets dyp er en anderledes barnebok fra lillebok.no med neonfarger og glitter, 0-2 år
På havets dyp, kr. 259
Min første læreboks, barnebok 1-4 år, lær om farger, former, motsetninger og tall
Min første læreboks, kr. 298

 

Kilder: Virginia Slaughter, Shoji Itakura, Aya Kutsuki, Michel Siegal – K. Fuson (1988), Gelman og Gallister (1978) Illustrert Vitenskap illvit.no