Forskere hevder å ha kommet frem til de første ordene norske barn bruker. – Barnas første ord er knyttet til sosial samhandling og lek, forklarer førsteamanuensis Nina Gram Garmann ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Ikke overraskende står «mamma» som nummer én på topp ti-listen. «Hei» er ord nummer to. «Mamma» og «pappa» ligner på barnas bablemønstre.

De aller første ordene

– De aller første ordene har egentlig ikke noen konkret betydning, men de er ord som vi sier mens vi gjør noe. De neste 40 ordene som barna sier, er i hovedsak substantiv som for eksempel ball og bil, sier Garmann, som forsker på barnespråk. Hun forteller at når barna blir rundt ett år kan de knytte lyd til betydning, og ettåringer har derfor lettere for å lære seg ord med betydning.

Når kommer de første ordene? Les om språkets utvikling måned for måned her!

Laget topp-liste over barnas første ord

I en stor språkundersøkelse har Garmann sammen med forskere fra Universitetet i Oslo vært med på å kartlegge norske barns femti første ord. De har samlet inn mer enn 4000 svar fra foreldre til barn i alderen åtte til 36 måneder på et ordforrådsskjema på nettet, og satt sammen en liste over norske barns første ord.

Ligner på barns bablemønstre

– Mange av disse ordene har ganske vag betydning, men er ord som vi bruker når vi utfører visse handlinger. For eksempel sier vi «brr» når vi leker med bil. På samme måte sier vi «takk» og «vær så god» når vi har «gi og ta-lek» med barn, sier Garmann. Noen av de første ordene ligner på barns bablemønstre, som for eksempel «mamma» og «pappa».

– Det at foreldrene tillegger barnas babling betydning, hjelper barna til å forstå at dette kan være ord, mener språkforskeren.

Danske barn bruker ikke ordene «mamma» og «pappa», men «mor» og «far». – De lærer derfor disse ordene senere enn norske barn. På den annen side lærer danske barn barneordet for «mat» tidlig, for det er «mamam», sier hun.

Stor variasjon

Norske barn på åtte måneder kan si mellom null og ni ord av de ordene som finnes på skjemaet Ord og gester (369 ord). Barn på 20 måneder kan si mellom 10 og 326 av ordene i skjemaet. – Det er altså enormt stor variasjon mellom norske barn på 20 måneder, sier Gram Garmann.

Og når barnet ditt har begynt å snakke – her er 5 tips for å øke barnets ordforråd!

I denne undersøkelsen fant forskerne også ut at noen norske barn bruker ordmønstre når de lærer seg å snakke. Barn er forskjellige, og kan like noen lyder bedre enn andre. Mange norske barn ser ut til å si halvparten enstavelsesord, som bil, og halvparten tostavelsesord, som mamma.

Noen liker godt leppelyder, og sier mange ord med b, p, og m. Andre liker lyder som man lager med tungeryggen, og sier mange ord med k og g. – Det er et interessant funn, for det betyr at når barn sier sine første ord, så velger de kanskje ikke ut ord for ting som de er opptatt av, men det kan være at de heller velger ut ord som har lyder de klarer å uttale, påpeker hun.

Her er topp-10-listen!

  1. Mamma
  2. Hei
  3. Brr
  4. Nam-nam
  5. Pappa
  6. Nei
  7. Hadet
  8. Takk
  9. Voff-voff

 

Referanse: Garmann m.fl.: Norwegian children’s first words (under arbeid). Kilde: Forskning.no

 

Anbefalte bøker for de første ordene:

 

Jeg vasker meg, barnebok 0-3 år, lær navn på ting du trenger til vask og stell
Jeg vasker meg, kr. 169

 

Jeg kler på meg, barnebok 1-3 år fr alillebok.no, lær navn på klærne dine!
Jeg kler på meg, kr. 169

 

Min første store billedbok, barnebok 0-1 år og 1-2 år, ordbok, pekebok, faktabok, språkutvikling
Min første store billedbok, kr. 269 –

 

Mine små bokskatter, barnebok 0-3 år, ni små bøker i en fin bokeske
Mine små bokskatter kr. 275

 

Hvor er du, mamma kanin, barnebok fra lillebok.no 0-3 år, en nydelig fortelling om lille kanin som ikke kan finne mammaen sin
Hvor er du, mamma kanin? Kr. 229