En barndom omgitt av bøker og lærerike leker har positiv påvirkning på hjernens utvikling, konkluderer et nylig forskningsstudie. Jo mer stimuli i barndommen, jo mer utviklet hjerne vil barnet få som voksen.

Stimuli viktig for hjerneutviklingen

Dette er resultater fra et forskningsstudie som har pågått over to tiår ved University of Philadelphia. Professor Audrey van der Meer, professor i nevropsykologi ved NTNU, sier til nrk.no at forskere lenge har trodd at tidlig stimulering er svært viktig for menneskebarns hjerneutvikling, og at dette forskningsfunnet kan være det endelige beviset.

Jeg vasker meg er en ta-og-føle-på-bok for de minste

Forspranget varer gjennom hele skolegangen

Barn som hadde det beste oppvekstmiljøet hadde bedre utviklet hjernebark og bedre språkforståelse i slutten av tenårene enn de andre barna i studien. Oppvekstmiljø ble målt ved fire- og åtteårsalder, og forskerne registrerte blant annet hvor mange bøker barna hadde, om de hadde leker som lærte dem om farger, tall og bokstaver, om de hadde musikkinstrumenter og hvor mye omsorg barnet fikk fra foreldrene sine i form av varme og støtte. Disse dataene ble analysert sammen med hjernescanning av de samme barna når de var 17-19 år.

De viktige 3 første årene

Utvikling av hjernen starter i mammas mage og pågår gjennom hele oppveksten, de første tre årene i livet foregår den viktigste utviklingen, og det som skjer i denne perioden danner grunnlaget for all senere læring. I løpet av de fem første leveårene tredobles hjernemassen og 90% av hjernen utvikles før vi er 5 år!

Derfor har lillebok.no spesialisert seg på lærerike bøker 0-3 år – se bøkene her!

Hjernen er som en svamp

Hjernen utvikles ved å produsere koblinger som skal sikre kontakt mellom de ulike hjernecellene. Alle erfaringer som barnet gjør seg, skaper nye koblinger. Det foregår en sterk overproduksjon av disse koblingene, hos små barn dannes titusenvis hvert eneste sekund. Og de som ikke benyttes vil forsvinne! Slik kan man si at aktiviteter og stimulering direkte påvirker hvordan hjernen blir bygget opp og hvilke koblinger som dannes. Koblingene blir sterkere ved at de brukes ofte, derfor er repetisjon viktig for barna i læringsprosessen. Sterke koblinger fra denne tiden gjør barnet bedre rustet til læring når man kommer i skolealder. Vekst og reduksjon av koblinger i perioden før tre år gjør at hjernen fungerer som en svamp som suger til seg inntrykk. Dessverre har forskning også påvist at sterkt omsorgssvikt i denne perioden i livet tilsvarende vil påvirke hjernens utvikling negativt.

De fineste babybøkene og barnebøkene fra lillebok.no, for de minste 0-1 år

Foreldre har mest påvirkning på barnets hjerne

I tillegg til å forme grunnlaget for senere relasjoner, vil barnets tilknytning til foreldre og nærmeste omsorgspersoner være avgjørende for barnets utvikling. Det at barnet har en trygg tilknytning og kan utforske verden i trygge omgivelser er med på å bidra positivt til den nevrobiologiske utviklingen hos barnet. Studiet ved University of Philadelfia konkluderer med at et stimulerende hjemmemiljø kan ha en effekt på hjerneutviklingen som kanskje er uavhengig av genetisk anlegg.

Slik kan utviklingen påvirkes!

Barnas enorme læringskapasitet

van der Meer hevder at jo flere nettverk i hjernen man stimulerer tidlig i livet, jo bredere er grunnlaget for å plukke opp kunnskap senere. – Vi har ofte et tendens til å undervurdere barns evne til å ta til seg kunnskap, være forsiktige og mene at barna skal få utvikle seg i sitt eget tempo på sin egen måte. Kunnskapen om små barns enorme læringskapasitet har vært kjent noen år, men lite er likevel forandret i forhold til hvordan vi oppdrar barna våre.

Den perfekte boken for de første årene – Min første store billedbok!

Lillebok har de fineste babybøkene og barnebøkene 0-3 år

Ut fra dette kan vi si at vi som foreldre har en stor mulighet de første årene til å velge hva slags påvirkning vi gir barna våre og derved indirekte påvirke hjernens kapasitetsutvikling. Samtidig ønsker ikke van der Meer å skape et unødvendig press på foreldrene: – Så lenge vi foreldre er snille og gode mot barna våre, og så lenge vi unngår å la barna våre vokse opp uten noen som helst form for stimulering og interaksjon, så vil det bli folk av alle barn uansett, mener hun.

Slik leser du for babyen din!

Hva kan du som forelder gjøre:

0 – 6 måneder

 • Snakk mye med babyen din, fortell om hva du gjør og hva dere ser
 • Les og syng for babyen din
 • Vær raus med koser og klemmer ☺
 • Innfør en daglig lesestund
 • Bøker for baby 0 – 6 måneder

6 – 12 måneder

 • Som over, pluss:
 • Skap dialog ved å repetere lydene som babyen din lager
 • Lek enkle leker, som borte titt-tei og bake kake søte
 • Ha bøker tilgjengelig sammen med lekene
 • Bøker for baby 6 – 12 måneder

12 – 24 måneder

 • Les og syng for barnet ditt hver dag
 • Be barnet selv peke ut ting og figurer i bøker
 • Bruk mange beskrivende ord når du sakker om folk, steder og ting
 • Spør barnet ditt om å få kos og klem
 • Lek med puslespill og stable klosser
 • Legg til rette slik at barnet ditt kan bevege seg mye rundt i trygge omgivelser
 • Lag en egen lesekrok hvor barnet kan hente og lese bøker selv
 • Bøker for småbarn 12 – 24 måneder

24 – 36 måneder

 • Sett grenser og fortell hvorfor det er nødvendig
 • Les bøker hver dag og still barnet enkle spørsmål fra handlingen
 • La barnet sortere og sammenligne ting
 • Lær barnet enkle sanger
 • Beskriv rekkefølger i hendelser, hva som henger sammen og hva som er neste skritt
 • Sørg for å rotere innholdet i lesekroken slik at det det hele tiden er noe nytt (du kan gjemme en periode og ta frem igjen), men favorittene må være der!
 • Bøker for småbarn 24 – 36 måneder

 

Kontakt oss for spørsmål om barnebøker 0-3 år!

Kilder: Nrk.no, Guardian.co/uk, r-bup.no (Regionssenter for barn og unges psykiske helse), Perry (2001), Glaser (2000), Carpenter & Stacks (2009), Lewis & Ramsay (1999), Snl.no (Store Norske Leksikon), Tonje Dybsland Berge og Mona Kristin Park Hårklau (2009) Audrey van der Meer (2010).