Grunnlaget legges

Barnets første år er en spennende tid både for babyen din og dere foreldre. Det er nå grunnlaget for all senere utvikling legges! Barnets medfødte nysgjerrighet og trang til å lære, utforske og oppdage er fascinerende å være øyevitne til. Tenk om denne sterke higen etter lærdom hadde vart livet ut!

Men la oss konsentrere oss om disse dyrebare, første årene. I følge forskning, kan vi som foreldre påvirke denne læringen i positiv retning!

De første fem årene

De første fem årene er faktisk den viktigste tiden for menneskets utvikling, det er nå hjernen formes.

Hjernen består av hjerneceller som skal settes sammen. Hver gang barnet hører et nytt ord eller opplever en ny erfaring, skapes en ny nerveforbindelser mellom cellene i hjernen.

Hvilke forbindelser som skapes disse første leveårene, vil påvirke hjernens oppbygging og hvordan den fungerer.

Nerveforbindelsene styrkes ved at de brukes, derfor er trening og repitisjon så viktig ved læring. For hver repitisjon vil forbindelsen styrkes.

Perfekte bøker for å lære ord og styrke forbindelser finner du her!

Utviklingen kan påvirkes

Utviklingen av ferdigheter er altså ikke bare forutbestemt, men kan påvirkes. Barnet er kommet hit til verden med sine genetiske og nevrologiske forutsetninger, men vi som foreldre kan påvirke omgivelsene for barnet gjennom riktig stimulering. Den beste forutsetning for barns læring i følge forskningsresultater er

  • å trene ofte og mye
  • få utfordringer i forhold til eget ferdighetsnivå
  • få positiv støtte og ros og
  • la barnet oppleve mestring ved fremgang.

Slik leser du for babyen din!

De viktige bøkene

Bøker og lesing er en viktig del av denne læringen. Riktige bøker kan stimulere syn, lytting, følesans, språkutvikling, ordforråd, finmotorikk, begrepsoppfattelse og evnen til å observere. Og bøkene lærer barnet om verden hun skal vokse inn i og alt hun møter rundt seg.

Derfor har vi spesialisert oss på barnebøker 0-3 år – se våre bøker her!

Men ikke minst, byr bøkenes verden på en god opplevelse, en rolig stund på et trygt voksenfang, hvor relasjonen styrkes og dere knytter sterkere bånd gjennom felles opplevelse og hva dere utforsker og oppdager sammen.

Dette må du vite om barn og lesing!

God lesning!