Den utrolige første tiden – hvordan babyens sanser utvikler seg

Hver menneskebaby er et like stort under når det blit født. Men i motsetning til dyrearter er ikke babyen i stand til å reise seg og se etter moren sin for å finne matfatet de første minuttene av sitt liv. Menneskebabyen blir gitt måneder og år for å utvikle seg, denne utviklingen er biologisk forhåndsbestemt og kommer i nesten perfekt rekkefølge og tilnærmet på samme tidspunkt for alle barn.

Slik utvikler babyens sanser seg de første månedene

Babyen starter å utforske verden fra første stund, og hvilken mamma kan glemme det første våkne, nysgjerrige, uutgrunnelige blikket fra sin nyfødte <3 Babyen suger til seg inntrykk fra alt rundt seg, og kroppen starter å lagre syn, lyder, lukter og følelser fra første stund i sin uferdige og mottagelige hjerne. Fra første øyeblikk tas alle inntrykk og erfaringer inn, og kategoriseres og lagres. For hver nye erfaring dannes det nye forbindelser mellom hjernecellene, og oppleves samme erfaring om igjen, vil denne banen forsterkes. Den livslange læringen har startet!

Vi snakker altfor lite om betydning av læring de første leveårene våre. Hjernen som vi skal leve med hele livet gjennomgår den største utviklingen under svangerskapet og i løpet av de første leveårene, for deretter å gjennomgå en gigantisk opprydding i tenårene. De første tegn til utvikling i hjernen ses faktisk bare noen få uker etter befruktning. Hjernen utvikler seg i rekordfart gjennom fosterlivet og spedbarnsalderen. En ny amerikansk undersøkelse viser at hjernens totale volum øker med èn prosent hver dag i tiden rett etter fødselen. Barn har flere koblinger i hjernen enn voksne, da det i tidlige barneår skjer en overproduksjon av hjerneceller og koblinger. I tenårene må hjernen rydde opp i alle disse, kvitte seg med de unødvendige og forsterke de vi har mest bruk for. Koblinger som aktiveres blir sterke og raske, mens de vi overser eller ikke bruker, visner og forsvinner.  Hjernen vår starter altså som et uferdig, formelig virke, og formes ut fra stimuli og påvirkning. Læring skjer gjennom repetisjon, og hvis vi vet at hver repetisjon styrker hjernekoblingene våre, forstår vi hvorfor repetisjon og terping er så viktig. Som foreldre har vi en unik mulighet til å bestemme hvilke erfaringer våre barn skal få. Hvilke leketøy de skal utforske, hvilke bøker de skal lese, hvilke leker de skal bryne seg på – er vårt valg.

Tilbake til den nyfødte babyen. Fra fødselen av har vi ikke de filtrene og sorteringsmekanismene vi etterhvert utvikler, som beskytter oss mot bombardementet av informasjon som vi utsettes for til enhver tid. Med en så stor evne til å ta inn inntrykk, er det viktig å posjonere ut og beskytte babyen mot for mange inntrykk på en gang. En baby vil de første ukene kun klare å ta inn inntrykk en veldig kort tid om gangen, og vil deretter vise tegn til tretthet, ved å snu seg vekk eller begynne å gråte. Vi foreldre har et ansvar for å gi babyen nødvendig ro og hvile for å fordøye sine opplevelser.

Jente leser bøker fra lillebok.no

Synet

Synsevnen hos menneskebabyene er ikke fullt utviklet ved fødselen, men utvikler seg gradvis det første året. Forskerne har funnet ut at babyene fra starten av foretrekker å se på myke linjer framfor rette. De foretrekker altså runde former fremfor firkantede. Aller helst foretrekker de å se på ansikter, og helst foreldrene sine ansikter. De første ukene vil babyen se det som er rundt 18 cm fra øynene, og vil best oppfatte konturer og kontraster i sort og hvitt. Ved to-måneders alder vil barnet se klart i en avstand på 20-30 cm, og øynene modnes stadig mer. Fra tre-månedersalder faller samsynet på plass, det vil si at babyen kan fokusere begge øynene på samme gjenstand samtidig. Fra fire måneder antar vi at babyen kan begynne å skille farger fra hverandre, først rødt, deretter grønt, gult og blått. Nå vil blikket konsentrere seg mer om detaljer i det hun ser, og ved syv-månedersalder antar vi at barnet kan se detaljer ned til en erts størrelse.

Hørselen

Babyer har en velutviklet hørsel fra ganske tidlig. Den nyfødte babyen vil derfor starte med å orientere seg etter lyder. Den nyfødte vil gjenkjenne stemmen din fra magen, og bli mer våken og oppmerksom og kanskje vider hun ut øynene for å lytte til stemmen din. Etterhvert vil babyen snu seg etter lydkilder og gjenkjenne ulike lyder. Ved en-månedersalder vil babyen bli tydelig stille hvis du snakker til henne, hun vil lytte til stemmen din selv om hun ikke ser deg. Ved tre måneder vil babyen gjenkjenne og kanskje smile til lyden av stemmen din, og vil også vende øynene eller hodet etter lyden.Nå babyen er rundt et halvt år vil hun snu seg straks hun hører stemmen din, men også etter lave lyder. På denne alderen lager babyen selv lyder, og hun elsker å lytte til sin egen stemme. Ved att-årsalder vil barnet ha lært mange ord, og viser respons på eget navn og andre favoritt-ord.

Luktesans

Luktesansen er menneskets eldste og mest primitive sans. Den er godt utviklet hos spebarnet, og allerede fra det er nyfødt, kan barnet skille mellom lukten av sin egen mor og en annen person. I tillegg vil babyen snu seg mot det som lukter søtt, slik som brystmelk. Vår hang til det søte er derfor et overlevelsesinstinkt, babyen må kunne skille søte lukter fra andre lukter for å kunne finne brystet med melk for å overleve.

Følesansen

Følesansen er uhyre viktig for babyen for å skaffe seg informasjon om alt rundt seg, som hun skal bli kjent med og lære om. Babyen begynner tidlig med å vifte med armene for å strekke seg etter og ta på ting. De blir drevet av en iboende nysgjerrighet og utforskertrang, og så straks finmotorikken tillater dem å gripe, vil de holde tak i alt de kommer over for å ta og føle på. Følesansen er også sterk i munn og tunge, og babyen fører gjenstander til munnen for nærmere undersøkelse. Ulike strukturer og materialer utforskes av den sensible huden på babyfingrene. Slik samler babyen erfaringer som settes sammen med hørsel, lukt og syn, og lagres til senere. Input via ulike sanseinntrykk samles som brikker av informasjon, som til slutt vil bli en helhet og skape mening. Ved å ta i bruk flere sanser samtidig, øker effekten av barnets læring.

Babyens evne til å observere, lære, og hige etter neste trinn i utviklingen slutter ikke å fascinere oss. Dette er interessant å observere og spennende informasjon å ta med seg for oss voksne når vi skal velge aktiviteter, bøker og leketøy for de minste. Hva kan gi barnet mitt den beste forutsetningen for læring og utvikling? Ett tips forskerne er enige om: De første leveårene bør du legge bort Ipaden, og heller gi barnet ditt stimuli i form av stofflighet, gjennom bøker og gjenstander som gir utfordringer og mulighet til å ta i bruk alle sansene.

Lilleboks bøker er valgt ut på bakgrunn av dette. Bøkene er produsert av solid og robust kartong og er gode å ta i og gode å bla i. Mange av bøkene har boksider med materialer til å ta og føle på, relieffer og knapper. Og ikke minst er bøkene godkjent etter det europeiske leketøysdirektivet, og tåler en trøkk. Se utvalget av lilleboks bøker her!

Gutt leser bøker fra lillebok.no