Kildehenvisninger

Bøker:
Din baby 0-15 måneder - forstå og stimuler banet ditt av Richard C. Woolfson, N W Damm & Søn (2002), tilrettelagt for norske forhold av Nina Misvær. Original tittel: Bright Baby, Octopus Publishing Group Limited, by Hamlin (2001).
Forstå Babyen av Sophie Boswell, Yrkeslitteratur as (2006). Originaltittel: Understanding your baby, The Tavistock Clinic (2004).
Spedbarnsalderen av Lars Smith og Stein Erik Ulvund, Universitetsforlaget as (1999). Barnets utvikling - Barnet fra 1 til 2 år, håndbok for foreldre, Natusan, N W Damm & Søn (2002). Originaltittel: Your Toddler from 1 to 2 years av Harriet Griffey, Dorling Kindersley (2002).
Forstå 1-åringen av Sarah Gustavus Jones, Yrkeslitteratur as (2006). Originaltittel: Understanding your one-year-old, The Tavistock Clinic (2004).
Ferdighetsutvikling av Hermundur Sigmundsson og Monika Haga, Universitetsforlaget (2005).

Vitenskapelige studier og forskning:
Brown og Bellugi (1964)
Brune (1978)
Connolly (1986)
Edelmann (1987, 1992)
Fantz (1975)
Friedman (1972)
Gelman og Gallistel
Gottlieb (1970)
Hopkins og Butterwolrth (1997)
Maurer og Salapatek (1976)
Messer (1983)
Milewski (1976)
Nelson (1973)
Peeples og Teller (1975)
Piaget (1896-1980)
Reed og Bril (1996)
Rose (1983)
Scaife og Bruner (1975)
Schaller (1975)
Sheets-Johnstone (1999),
Shirley (1931, 1961)
Slater (1991)
Stein og Walsh (1997)
Thelen og Smith 1994
Thomas og Jones-Molfeses (1977)
Valsiner og Connolly (2003)

Nettsider:
http://www.grandiravecnathan.com/eveiller-mon-bebe.html