Barnets språkutvikling - Når begynner barnet mitt å snakke?

Stort sett alle babyer følger samme steg når språket læres. De bruker samme byggesystemer i samme rekkefølge og vanligvis omtrent i samme alder. Fasene i den språklige utviklingen er først gråt og kroppsspråk, deretter koselyder, så kommer den tilfeldige pludringen hvor barnet morer seg med å teste ut hvilke lyder det er mulig å lage. Deretter, etter en del øvelse, kommer den bevisste pludringen hvor barnet kan få til ulike lyder med vilje. Deretter er barnet klar for sin første tale, i begynnelsen lyder, men barnet har en bevisst mening bak de enkelte lyder. Så kommer de første ordentlige ordene.
Forskerne har ikke kunnet påvise noen sammenheng mellom tidlig tale og intelligens. Det vi vet er at en tidlig utvikling av språket gir et forsprang i det å kommunisere med andre og å lære av andre.

Babyen har to typer ordforråd, den passive som består av tolkning av lyder han hører, og den aktive, de lydene han selv lager for å kommunisere med andre. Det passive ordforrådet utvikles først og er mye større enn det aktive de første årene, dvs babyen forstår langt mer enn den han selv kan uttrykke
Alder

Språk
2 måneder :

De første komtrollerte lyder aaah og åhh
3 måneder :

Vokallyder
5 måneder :

Da, ma, b, f, v
6 måneder :

Begynner å forstå ord
9 måneder :

Kombinerer ulike stavelser av de lydene som hun kan
11 måneder:

De første ordene kan komme - blir det mama eller papa?
15 måneder:
Bruker kanskje 5-6 ord, men forstår hundrevis
20 måneder:
De første to-ords-ytringer
24 måneder:


Begynner å sette sammen setninger av 3-4 ord, forstår over
300 ord, begynner å stille spørsmål
27 måneder:

Begynner å bøye verb og bruke flertallsform på substantiver

Husk at alderen er indikativ, her kan det være store individuelle forskjeller
Les også: Lære å telle