Barnets utvikling 21-23 måneder

21 måneder

Som en følge av at han opplever mer av verden og har en forståelse av de vanligste begrep og ord, begynner han å tenke på hvordan han selv og andre føler. Han vet at følelser kan uttrykkes på flere forskjellige måter. Å lære seg å kjenne på, forstå og kontrollere følelsene sine, særlig i samvær med andre, er begynnelsen på at han skal bli sosialt sikker.
Å utvikle empati kan bare læres ved erfaring, og det tar tid. En god måte å gjøre dette på er gjennom rollelek. Barnet vil kanskje selv ta initiativ til liksom-lek og rollelek: Han vil herme etter og leke med kjente og daglige situasjoner. Slik lærer barnet å skille på hva som er virkelig og hva som er lek og gjør det lettere å bearbeide og forstå det de opplever.

De fleste barn er nå interessert i hva som skjer når vi går på do eller på potte. Mange vil også kunne kjenne at de skal tisse, selv om muskelkontrollen ikke er på plass enda. Når denne interessen melder seg, er det tid for å starte pottetrening, selv om det enda tar lang tid før barnet ditt er tørt.

Milepæler:

 • Selvstendigheten er økende og vil gjerne bestemme selv, begynner å teste grenser
 • Kan kaste en ball
 • Kan stable mange klosser oppå hverandre
 • Leker fremdeles side ved side med andre barn, men kan nå vise tendenser til sosial lek med andre
 • Viser følelser, som å bli stolt når han får til ting og flau når han gjør feil
 • Har et sterkt ønske om å glede sine foreldre
Les om barnet sutvikling 21-23 måneder på lillebok.no - den lille bokklubben for de minste!
Hva kan vi gjøre for å støtte barnets utvikling?
Rollelek er en del av læringen på denne tiden. Barna kopierer gjerne daglige aktiviteter og episoder som de har sett foreldre og eldre søsken gjøre. Leke-servise og mat er populært, og man ser hvor stor observasjonsevne de har ved hvordan de kopierer oss voksne. Dukker og kosedyr er også fint å leke rollelek med, og noen ganger kan de fremføre sine egne opplevelser med dukker, dette gjør det lettere å forstå ting som skjer.
Barnet ditt begynner nå å vise et større spekter av følelser, og det er viktig å støtte varsomt opp om denne spede begynnelsen i utvikling, forståelse og kontroll over egne følelser. Gi positiv bekreftelse på "riktige" følelser og gi mye støtte og ros.

22 måneder

Den økende forståelsen gjør nå at barnet ditt kan se sammenhenger det kanskje ikke har sett tidligere. Barnet observerer konstant omverdenen og oppdager nye ting, som den sorterer på rett plass i hjernen som en liten brikke som til slutt skal bli en helhet. Han kan nå forstå at det er en sammenheng mellom familien sin bil og lekebilen. At begge kalles biler, at de har samme egenskaper, men den ene er virkelig og den andre er leke.

Barnet ditt nærmer seg nå to år, og tenk hvilken utrolig utvikling han har hatt i fysiske ferdigheter det siste året! Han kan nå gå, kanskje løpe, og klatre opp og ned av møbler og ting ute. Han er fremdeles usikker på hvordan man best skal komme ned igjen og vil forsiktig bedømme avstanden ned, ved å forsøke å skyve og strekke det ene benet mot bakken. Når han får fotfeste, vil den andre foten følge forsiktig etter.

Milepæler:
 • Kan sparke en ball
 • Kan etterhvert lage to- og tre-ordssetninger
 • Kan navngi flere kroppsdeler
 • Kan delta i enkle sanger

Hva kan vi gjøre for å støtte barnets utvikling?
Nå kan dere snakker mye om hva han ser og lærer. Du kan forsterke læringen ved å gjenta, bekrefte, stille spørsmål eller utvide med mer informasjon. Barnet snakker fremdeles ved hjelp av enkeltord og korte setninger. Du kan hjelpe til med innlæring av begrep og uttrykk ved å snakke i hele steninger og ved å benytte adjektiver og adverb. Du vil naturlig også bruke abstrakte begreper i sammenheng med ord han allerede kjenner. Slik kan du styrke språkutviklingen på en enkel måte: Vær oppmerksom på det barnet ditt vil uttrykke. Gjenta det han sier og bygg videre på det. Bil - Ja det er din bil, det er din blå bil, skal vi sette bamsen i den blå bilen? Du ikke bare svarer på og forsterker det han sier, men gir ham ytterligere relevant informasjon, som stimulerer evnen til å se fremover. Neste gang han leker med bilen vil han huske bamsen.

23 måneder


I løpet av det andre året har barnet ditt blitt stadig mer uavhengig, men han trenger fortsatt din oppmerksomhet og omsorg. Et særtrekk ved barn i denne alderen er at økt selvstendighet gjør at horisonten utvides og han tar stadig lengre avstikkere bort fra deg og de han kjenner. Dette kan han kun gjøre fordi han vet hvor han har dere og at han kan komme tilbake til foreldrene for å få støtte. Han vil kanskje også prøve å løpe fra dere, i full forvissning om at dere kommer løpende etter:-)

Denne økende selvstendigheten har sin kontrast i klenging. I perioder vil kanskje ikke barnet ditt gi slipp, men vil bæres og sitte på fanget. Dette kan virke som et tilbakeslag for et barn som viste selvsikker selvstendighet for en kort stund siden. Men det kan virke som uavhengigheten av og til kan bli for skremmende og at denne nyopplevde følelsen må vektes opp med nærhet og bekreftelse av tilhørighet. Dette er en naturlig del av den lenge pågående løsrivelsesprosessen.

Milepæler:

 • Kan trene på å gå nedover i trapper
 • Kan kle på seg selv enkle plagg
 • Kan forstå tidsbegreper som senere og snart
 • Kan kanskje forstå forskjellen mellom en og flere

Hva kan vi gjøre for å støtte barnets utvikling?

På denne tiden varierer barnets ordforråd mye - både det ubevisste som er ord som barnet forstår og det bevisste som er ord som barnet selv bruker. Denne variasjonen har ikke noe med intelligens eller evner å gjøre, men er mer snakk om at noen bruker tiden på å lære ord, mens andre bruker tiden på å lære noe annet. Det kan også være snakk om personlighet, noen er avslappet og tar ting litt mer som det kommer, andre er utålmodige og vil hele tiden videre. Uansett er det nyttig å lese sammen med barnet. Husk å ha et utvalg av bøker tilgjengelig der hvor dere oppholder dere, slik at barnet ditt kan hente seg en bok selv. Han vil nå også kunne ha konsentrasjonsevne til å sette seg ned og bla i og studere en bok på egenhånd.