Barnets utvikling 18-20 måneder

18 måneder

I denne alderen varierer den fysiske utviklingen mye, noen begynner nå å gå, mens noen kan gå raskere og kanskje forsøke å løpe.
Språkutviklingen er også varierende, og de fleste kan nå forstå mellom 50 og 200 ord. Utviklingen av språk går hånd i hånd med utviklingen av hukommelsen. Forskere har påvist en sammenheng mellom språkutvikling og lese- og skriveferdigheter, og språkutviklingen kan påvirkes positivt ved å lese daglig for barnet.
Den logiske sans står nå for tur til å utvikles. Et av de første tegnene er evnen til å sortere ting etter farge, form og størrelse.
Følelsesmessig er også utviklingen kommet videre ved inngangen til halvannet år. På denne tiden vil barnet ditt kunne forstå hvem han er og at det er seg selv han ser i speilbildet. Snart kommer også bevisstheten av at det finnes to kjønn. Litt senere, ved 2-årsalderen kan han definere hvem som er jenter og gutter og hva han selv er.
Milepæler:
 • Nå er energien på topp og barnet ditt blir stadig modigere
 • Viser interesse for kroppen og kroppsdeler
 • Kan begynne å vise interesse for hva som skjer når vi går på do eller på potten
 • Mange vil forstå betydningen av og bruke ordet Nei
 • Vil kunne sette seg ned med en bok på egen hånd
 • Mer presis kontroll over hender og fingre og liker å ta og føle på alt
 • Forstår for fullt at ting skjer ved å trykke på knapper, og vil trykke på lysbrytere, ringeklokker, mobiltelefoner..

Les om barnets utvikling 18-20 måneder på lillebok.no - den lille bokklubben for de minste!

Hva kan vi gjøre for å støtte barnets utvikling?

Ordforrådet vokser nå fra uke til uke, og det er fremdeles lurt å lese hver dag. Hvis dere har lest regelmessig en billedbok, vil barnet ditt nå kunne kjenne igjen de fleste ord selv, og han vil protestere hvis du leser feil eller sier feil ord!

Den logiske sansen som nå utvikles er den spede begynnelse til å lære og forstå matematikk! Øv på å sortere gjenstander sammen, introduser et nytt element av gangen. Begynn enkelt med å sortere like klosser etter farge, start med to farger og utvid sortimentet etterhvert. Neste skritt kan være former, i begynnelsen må formene være enkle å sammenligne og lette å skille fra hverandre. Etter hvert vil barnet ditt være modent for enkle trepusslespill, som man enten sorterer etter form eller etter størrelse. Enkle spill, f. eks. lotto eller memory, kan også brukes for å sammenligne og sortere, hvis bildene er klare og enkle.

19 måneder

Gjennomsmitlig ordforråd ved 19 måneder er på 50 ord. Dette er gjerne navn på personer og gjenstander, mens en liten andel er ord for handling og sosiale ord, som ha det. Nå og fremover kommer en periode som forskerne kaller vokabularspurten, hvor barn viser stor interesse for å sette ord på ting. Det anslås at barnet nå fremover lærer 25 nye ord per måned. Typiske ord som læres tidlig er kjøretøy som bil og båt, leker som ball og dukke, mat som melk og is, kroppsdeler som hånd og nese, klær som sko og jakke, spiseredskaper som skje og kopp, dyr som katt og hund, hilsener som hei og ha det.

Milepæler:

 • Kan lære å sykle på en enkel trehjulssykkel
 • Kan kunne kaste en ball
 • Lærer betydningen av meg og mitt
 • Forstår at man kan bruke andre for å få til ting og be andre om hjelp

Hva kan vi gjøre for å støtte barnets utvikling?
Med økt kontroll på muskulatur i hender og fingre, er barnet ditt kanskje klar for utfordringer som store perler eller enkle spill og pusslespill som er tilpasset alderen. Her trenger barnet mye støtte og hjelp å begynnelsen for å oppfatte og forstå hva som skal skje.

20 måneder

Nå vil forståelse av abstrakte begreper forsterkes, og barnet ditt bruker etter hvert flere verb og adjektiver, hvor det tidligere hovedsakelig var substantiver og personer. De første setninger bestående av to ord kan komme nå. Forståelsen og hukommelsen tillater også nå å forstå, huske og utføre to ting på en gang på kommando, f. eks. "Gå på rommet og hent ballen din".

Milepæler:

 • Å gå, stoppe og starte er vanligvis godt koordinert
 • Kan klatre på stoler, sofaer eller ut av sengen sin
 • Presisjon og finmotorikk enda bedre, kan f. eks. kunne dra i en glidelås og grave i sanden med en spade

Hva kan vi gjøre for å støtte barnets utvikling?
Alle leker og bøker som kan manipuleres er på topp nå, knapper til å trykke på, ting til å putte i, ting til å dra i.
Bokutvalget er kanskje også klart for fornyelse, for å kunne introdusere nye ord og hjelpe til med å utvikle barnets første ordforråd. For å kunne uttale et ord har barnet ditt hørt på det mange, mange ganger og kanskje øvd på det inni seg før det kommer ut. Det er derfor viktig å være oppmerksom på hva barnet forsøker å uttrykke, gi positiv respons på alle forsøk på å snakke og kommunisere, og gjenta ordene barnet ditt sier, for at det skal høre riktig uttale. Dette er ikke å korrigere uttalen, men å vise at du har forstått det han sier, ved å gjenta og forsterke, ved å sette ordet i en sammenheng.