Barn og lesing

Les og lær! Lesing er en viktig del av læringen til barnet ditt!

Barnets første år er en spennende tid både for babyen din og dere foreldre, grunnlaget for all senere utvikling legges nå. Barnets medfødte nysgjerrighet og trang til å lære, utforske og oppdage, kan vi som foreldre, i følge forskningen, stimulere. Nye erfaringer skaper nye nerveforbindelser i hjernen, og vil påvirke hjernens oppbygging og hvordan den fungerer. Nerveforbindelsene styrkes ved at de brukes, derfor er trening og repitisjon viktig ved læring. Utviklingen av ferdigheter er ikke bare forutbestemt, men kan påvirkes. Barnet er kommet hit til verden med sine genetiske og nevrologiske forutsetninger, men vi som foreldre kan påvirke omgivelsene for barnet gjennom riktig stimulering. Den beste forutsetning for barns læring er å trene ofte og mye, få utfordringer i forhold til eget ferdighetsnivå, få positiv støtte og ros og la barnet oppleve mestring ved fremgang.

Bøker og lesing er en viktig del av denne læringen. Riktige bøker kan stimulere syn, lytting, følesansen, språkutvikling, ordforråd, finmotorikk, begrepsoppfattelse og evnen til å observere. Og bøkene lærer barnet om verden hun møter rundt seg. Men ikke minst, byr bøkenes verden på en god opplevelse, en rolig stund på et trygt voksenfang, hvor dere utforsker og oppdager i felleskap.

Lillebok.no - kvalitetsbøker for barn som stimulerer språkutviklingen, utvikler følesansen og styrker relasjon barn-voksen!

Det kan være utfordrende å finne tid for lesing i en hektisk småbarnshverdag. Men det er verdt å forsøke! Det er aldri for tidlig eller for sent å begynne, start gjerne med noen korte kose- og lesestunder allerede fra første uke.


Her er 10 tips for barn og lesing!

Kanskje klarer du ikke å følge alle på en gang, men velg ut noen for en god start med læring og lesing:


  1. Finn et fast tidspunkt på dagen når du vet at barnet ditt er opplagt
  2. Finn et fast sted, hvor det er rolig, koselig og godt å sitte
  3. Ta signaler fra barnet ditt, i begynnelsen blir barnet fort sliten og trenger tid til å fordøye inntrykk. For de aller minste holder det kanskje med noen minutter av gangen. Ta pauser!
  4. Sørg for at du har noen få, gode kvalitetsbøker til enhver tid som passer akkurat for alderen til barnet ditt. Barn lærer best når det stimuleres på eget ferdighetsnivå
  5. Barn elsker repitisjon og den samme boken kan leses om og om igjen! For barn er det ikke kvantitet, men kvalitet som gjelder! (+ en porsjon tålmodighet fra foreldrenes side - velg bøker som er gode å se på for voksne også!)
  6. Bruk av flere sanser samtidig styrker læringen, velg bøker med elementer til å ta og føle på, og kanskje lydknapper
  7. Stemmen din er en viktig del av lesingen. Varier lesingen med ulike følelser og toneleier. De minste vil lære å tolke forskjellige toner og stemninger i stemmen din.
  8. Det er mange måter å lese en bok på - prøv ut forskjellige ting! I begynnelsen kan du lese med lyder, f. eks bruke dyrelyder i stedenfor navnet på dyrene. Når forbindelsen mellom bilde og dyrelyd er etablert, er det lett å koble til navnet på dyret. Boken må ikke nødvendigvis leses, det er utrolig mye man kan snakke om, bare ved å se på et bilde i en bok. Når barnet blir større, kan dere lese bøken ved at du stiller spørsmål og barnet svarer ved å peke og lage lyder og etterhvert riktige ord.
  9. La barnet ditt utforske bøkene på egen hånd, en bok kan også være en spennende leke. Hva smaker den, hvilke lyder kan den lage, kan den kastes eller stables?
  10. Ha bøker lett tilgjengelig! Ha et utvalg bøker fremme til enhver tid, der hvor dere oppholder dere. En egen hylle i barnehøyde på kjøkkenet eller en kurv i stuen er en god idé. La barnet ditt selv hente bøker når det har lyst til å lese. Har du plass - etabler en egen lesekrok, hvor man kan trekke seg tilbake i ro og fred for å lese når man har lyst. Jeg har samlet noen tips til inspirasjon under Barn og bøker på Pinterest!

* Kilder: Edelmanns teori om utvikling av neurologiske forbindelser (1992), Gottliebs teori om probabilistisk epignese (1970)