Les om barnets utvikling, måned for måned!

Menneskebarnet følger en bestemt utvikling fra fødsel og gjennom de første årene.

Fra første stund brukes øyne og hørsel, og etterhvert hender og munn, til å utforske og bli kjent med verden rundt. Babyens hjerne og muskulatur utvikles gradvis, og gjør kroppen i stand til å utføre neste steg i utviklingstrappen. Det er verdt å merke seg at det finnes variasjoner fra barn til barn, det hender at et barn hopper over et trinn og går rett på neste, eller ligger bak eller foran gjennomsnitlig utvikling, som er beskrevet her. Variasjoner er helt normalt!

Medfødt trang til utvikling

Babyen har en medfødt trang til stadig å søke nye utfordringer og erfaringer. Og det er bra, for her er det mye som skal utforskes, trenes på og læres de første årene! Utviklingen er innebygget, men vi som foreldre kan ta del i og støtte den naturlige progresjonen. Gjennom kunnskap om barnets utvikling, kan vi bli gode støttespillere og følgessvenner på denne fantastiske reisen!

Les om barnets utvikling måned for måned, artikler legges ut fortløpende:

 

Barnets utvikling 0 – 1 år

 

1 måned
2 måneder
3 måneder
4 måneder
5 måneder
6 måneder
7 måneder
8 måneder
9 måneder
10 måneder

11 måneder

Barnets utvikling 1 – 2 år

 

12 måneder
13 måneder
14 måneder
15 måneder
16 måneder
17 måneder
18 måneder
19 måneder
20 måneder
21 måneder
22 måneder
23 måneder

Barnets utvikling 2 – 3 år

Språkutvikling

Telling – utvikling av tallforståelse og hvordan lære å telle