Våre barnebøker

Lillebok.no skal gi deg morsomme og lærerike barnebøker av høy kvalitet tilpasset barnets alder og utvikling

Vi har trålet det internasjonale barnebokmarkedet, og funnet de bøkene vi synes er aller finest for de aller minste. Bøker for barn 0 til 3 år må ha en stopp-effekt - de må ha evne til å skape nysgjerrighet og gi lyst til å utforske nærmere. De minste leser med øynene, munnen, hendene, ørene og gjerne hele kroppen. Smak og lyden av boken når den faller i gulvet er også en del av utforskningen. Alt dette setter helt spesielle krav til bøkene.

5 viktige utvalgskriterier for våre barnebøker:

Innhold med mening

Bøker som møter barnet på de ulike utviklingstrinn mellom 0 og 3 år, bøker som er lærerike og har en pedagogisk grunntanke

Visuell opplevelse

Bra design og gode illustratører for å skape en høy estetisk og visuell opplevelse - for både liten og stor!

Stimulere og utfordre

Bøker som utfordrer mer enn øyet, f. eks. hørsel, følsesans og finmotorikk ved bruk av ulike taktile elementer. Bruk av flere sanser samtidig øker læringseffekten!

Fysisk utforming

God kvalitet på layout, trykk og papir. Bøkene er laget i tykk kartong og tåler å bli lest og lekt med

Sikkerhet

Alle bøker, bortsett fra rene høytlesningsbøker, skal være testet og godkjent etter europeiske og norske krav. Alle bøker er testet ihht EUs leketøysdirektiv og godtkjent for lek og bruk fra 0 år (CE-merket)
Og ikke minst: Hver bok skal gi leseren en spesiell opplevelse - og et ønske om å lese igjen og igjen!

Lillebok.no har valgt barnebøker fra noen av Frankrikes største og mest anerkjente barnebokforlag. Forlagene er anerkjente for utvikling av lærerrike og morsomme barnebøker, mange utviklet i samarbeid med barnepsykologer. De franske barnebøkene er også kjent for sin bruk av anerkjente og dyktige illustratører.


Månedens barnebok er I barnehagen